previous pauseresume next

Single Photon Emission Computed Tomography

عکسبرداری اسپکت مغزی (SPECT)

تشخیص TBI(Traumatic Brain Injury) (روان زخم)
TBI بیست بار خطرناک تر از : ایدز ، سرطان پستان، آسیب های نخاعی و ام اس (MS) ، می باشد.
_ TBI پس از جنگ های آمریکا در سال ۱۹۷۷ بین مردم آن کشور شیوع بیشتری پیدا کرد.
_ سالانه حدود ۱.۵ میلیون نفر در آمریکا دچار TBI می شوند.
_ TBI یکی از علل مرگ و ناتوانی در کودکان و جوانان است.
اما بوسیله عکسبرداری SPECT با کیفیت بالا می توان به وجود TBI پی برد.

سیستم تصویر برداری SPECT

فناوری صلح آمیز هسته ای در زمینه های مختلفی کاربرد دارد که ازجمله : ۱-نیروگاه های هسته ای ۲- باتری های هسته ای ۳- دسترسی به منابع آب ۴- صنعت ۵-کشاورزی ۶-پزشکی.

اشتراک در Single Photon Emission Computed Tomography